MENU

Het boek “het verpleeghuis van de toekomst is (een) thuis” is uit!

Het boek “het verpleeghuis van de toekomst is (een) thuis” is uit! Met een prikkelende bijdrage van Martijn Ruyg. Sinds medio 2013 worden binnen het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie van Fontys Hogescholen voorbereidingen getroffen voor het ontwerp en de bouw van een verpleeghuis van de toekomst. Middels workshops is ervaring gedeeld van experts uit verschillende vakgebieden zoals verzorging, architectuur, installatietechniek, hulpmiddelen en ondersteunende diensten.