MENU

Duurzaamheidsplatform Gouda

Door de inspirerende bijeenkomst ‘Van Parijs naar Gouda’ op 11 februari, is Mul BV nu ook aangesloten bij Duurzaamheidsplatform Gouda! De aandacht voor duurzaamheid binnen het bedrijfsleven neemt sterk toe. Met de klimaattop van Parijs is een nieuwe impuls gegeven aan de verduurzaming van de samenleving. En daar werkt Mul BV natuurlijk aan mee en we kijken er naar uit om ook in Gouda duurzame projecten te realiseren!