MENU

Hoe duurzaam is uw bedrijfsvoering?

Momenteel staat u als zorgondernemer behoorlijk onder druk.
De overheid verlangt dat u met minder geld meer doet en belanghebbenden verwachten dat u steeds meer duurzaam onderneemt.
Duurzaamheid, oftewel People, Planet, Profit doorvoeren in alle bedrijfsprocessen biedt u flinke uitdagingen en kansen!
Mul BV wil u de ondersteuning en meerwaarde bieden, zodat u uw kansen, met name op het gebied van Planet, kunt realiseren.
Met behulp van de door ons ontwikkelde duurzaamheidsscan* krijgt u direct inzicht in de onderwerpen die nog aandacht nodig hebben. Dit geeft u handvatten voor het formuleren van uw beleid en voor mogelijke investeringen in de toekomst.
De duurzaamheidsscan voert Mul BV voor u uit voor € 695,-.
Heeft u nog vragen en/of bent u geïnteresseerd in de duurzaamheidsscan,
dan kunt u een afspraak maken met Suzanne van Leeuwen (s.vanleeuwen@mulbv.nl)

(*) De duurzaamheidsscan is gebaseerd op de Milieuthermometer Zorg (ontwikkeld door Milieuplatform Zorgsector in samenwerking met Stichting Milieukeur).
De bedrijfsvoering wordt beoordeeld op basis van een aantal onderwerpen, zoals energie, water, afval, mobiliteit, gevaarlijke stoffen, management enz.
Daarbij kan de organisatie ervoor kiezen zich te certificeren, waarbij gestreefd wordt naar een bronzen, zilveren of gouden niveau.
Op dit moment zijn er 25 zorginstellingen gecertificeerd en hebben 6 ziekenhuizen al een bronzen, zilveren of gouden certificaat.

ARTIKEL DELEN VIA SOCIAL MEDIA

Gerelateerde nieuwsberichten

Een warm welkom voor onze nieuwe collega Nickolas. Als applicatiebeheerder draagt hij zorg voor de helpdesk van Digitaal Vastgoed Beheer. Nickolas ondersteunt onze klanten en zorgt dat de applicatie verder wordt uitgebreid en ontwikkeld met nieuwe diensten en functionaliteiten. pic.twitter.com/fhkLGfeio1

Vorige week op Mul BV's Twitter via Twitter Web Client