MENU

Mul BV en de nieuwe ISO 14001 voor milieumanagement

Duurzaam ondernemen draait om het creëren van meerwaarde op ecologisch, economisch en sociaal gebied. Mul BV beweegt natuurlijk hierin mee en wil graag met u de volgende kennis delen:

De nieuwe ISO 14001, de internationale norm voor milieumanagement, is op 15 september jl. gepubliceerd. Mul BV was op het congres ‘De impact van de nieuwe ISO’s’ aanwezig, waarbij de nieuwe norm uitgebreid is toegelicht. De wijzigingen zorgen ervoor dat de norm aansluit bij de laatste inzichten in milieumanagement en duurzaam ondernemen.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie zijn:

een andere structuur, gebaseerd op hoofdlijnen (High Level Structure)
een grotere verantwoordelijkheid van het management voor de effectiviteit van milieumanagement
een betere afstemming tussen milieubeleid en de strategische richting van een organisatie
meer focus op (strategische) risico’s en kansen op milieugebied
de aanpak en betrouwbaarheid van interne en externe communicatie
aandacht voor milieuaspecten in de levenscyclus van een product of dienst, van winning van grondstoffen tot definitieve verwijdering
Meer informatie ten aanzien van de nieuwe ISO 14001 norm? Ondersteuning nodig bij de implementatie van het milieuzorgsysteem? Neem gerust contact op met:

Suzanne van Leeuwen

s.vanleeuwen@mulbv.nl

0182-538820

ARTIKEL DELEN VIA SOCIAL MEDIA

Gerelateerde nieuwsberichten

Wat een leuke verrassing van #Enveloppenland vanmorgen! Na het vinden van een gouden envelop kwam Willy Wonka hoogstpersoonlijk een doos met heerlijke chocolade afleveren. Namens Mul BV van harte bedankt Willy van Enveloppenland.nl pic.twitter.com/Cs47chU3IM

Gisteren op Mul BV's Twitter via Twitter Web Client