MENU
Bij het adviseren van gebouweigenaren en gebruikers, hoe om te gaan met het beheer van hun drinkwaterinstallatie op het gebied van legionella en drinkwaterveiligheid, voel ik mij thuis.
Sebastiaan Gokke
Projectmedewerker
Projectmedewerker