MENU

Samenwerking aan met IMIQ Advies

Mul BV ontwerpers & adviseurs gaat een nieuwe samenwerking aan voor een optimale ondersteuning bij veilig drinkwater. Als eigenaar of beheerder van een prioritaire instelling, bent u volgens het drinkwaterbesluit verplicht om een risicoanalyse te laten uitvoeren. Een adviesbureau met een BRL 6010 certificering zoals Mul BV stelt voor u een legionella beheersplan op.  Aan de hand van de inventarisatie en een risicoanalyse. De legionella risicoanalyse en het beheersplan moeten op elk moment te raadplegen zijn op de locatie van de drinkwaterinstallaties.

Digitaal Vastgoed Beheer
Mul BV heeft een handige applicatie ontwikkeld waarin u zowel de risicoanalyse, het beheersplan als een logboek met één druk op de knop kunt inzien. Digitaal Vastgoed Beheer is opgebouwd vanuit een heldere plattegrond. In deze applicatie kunt u ook de beheerstaken opnemen. Zoals voor brandmeldinstallaties, brandscheidingen en noodverlichting.

Vanuit de praktijk zien wij dat na het opzetten van een goede beheers situatie veel opdrachtgevers toe zijn aan de volgende stap.  Bij de opdrachtgever komen er vragen op over welk beleid zij zouden moeten voeren om tot een hoger efficiëntie niveau te komen. Bovendien vragen ze aan ons hoe deze veranderingen voor legionellabeheer moeten worden vastgelegd en geborgd in de organisatie. Legionellapreventie, maar vooral drinkwater veiligheid werkt pas echt als alle lagen van de organisatie weten waarom en hoe de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Digitaal Vastgoed Beheer helpt met het inrichten van de beheerorganisatie en de borging van de beheerstaken. Er ligt een uitgebreid beheersplan en het is noodzaak dat de uitvoerder van het beheersplan zich bewust is waarom hij deze taken uitvoert.  Is deze uitvoerder zich bewust waarom legionellapreventie zo belangrijk is? Welke wet- en regelgeving is er omtrent drinkwater? Wat is Legionellose precies?

Samenwerking met IMIQ Adviesmonique bastmeijer

Als aanvulling op ons bestaande dienstenpakket, is Mul BV een samenwerking aangegaan met IMIQ advies. Op deze manier denken wij invulling te geven aan de beleidskeuzes, die volgen na een succesvolle implementatie van Digitaal Vastgoed Beheer.  Monique Bastmeijer directeur bij IMIQ advies, heeft brede kennis in het legionella werkveld. Vanuit haar achtergrond als BOA bij VROM inspectie heeft zij ruime kennis van de wet- en regelgeving. Als kennisleverancier heeft Monique al veel grote en kleine organisaties voorzien van adviezen op het gebied van legionellapreventie en –beheer.  In haar functie als bestuurslid van de Stichting Veteranenziekte is zij betrokken bij veel landelijke adviesorganen op het gebied van legionellapreventie, alsmede bij de voorlichting en hulp aan patiënten met Legionellose.

Wat kan IMIQ advies voor u betekenen?

Uit het beheersplan vloeien vaak ook technische maatregelen voort. Het doorvoeren van alle technische maatregelen kan een flinke kostenpost zijn. Het besluit om de technische maatregelen niet door te voeren kan zorgen voor normoverschrijdingen van o.a. legionella en dus onveilig drinkwater. IMIQ advies helpt u verder bij beleidskeuzes, creëren van draagvlak binnen de organisatie en het vastleggen van beleidstukken. Waar zijn er binnen de organisatie verbeteringen aan te brengen? Om op de lange termijn kosten te besparen en normoverschrijding te voorkomen. Op basis van geldende wet- en regelgeving kan IMIQ advies een deskundige beoordeling geven over het uitgevoerde beheer van veilig drinkwater en dit verder optimaliseren.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Martijn Ruyg 0182 53 88 20 voor meer informatie.

ARTIKEL DELEN VIA SOCIAL MEDIA

Gerelateerde nieuwsberichten

[rotatingtweets screen_name='mulbv']