MENU

Merenhoef

Het bestaande zorgcomplex van de Merenhoef in Maarssen wordt ingrijpend gerenoveerd en op het omliggende terrein worden in verschillende fases woningen en appartementen gerealiseerd. Plannen hiervoor stonden al lang op stapel, maar door de crisis was er wat vertraging opgelopen. Wij maken deel uit van het bouwteam, dat er nu eindelijk voor kan gaan zorgen dat het bestaande zorgcentrum van het Leger des Heils wordt gerenoveerd, zodat de bewoners daar een fijne nieuwe woonplek krijgen. De bouw van het gezondheidscentrum en de huisartsenpost volgen kort hierop, gevolgd door de overige woningen. Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Het Leger des Heils heeft 5500 medewerkers, 5000 heilsoldaten en  5000 vrijwilligers. Ze helpen 35.000 mensen per jaar vanuit 250 verschillende locaties in Nederland. In nauwe samenwerking met Koolstof Vastgoed hebben wij het energieconcept voor de nieuw te bouwen objecten uitgedacht en dit verwerkt in het werktuigbouwkundig en elektrotechnisch ontwerp. Om het nieuwe park te […]