MENU

Rabobank Gouwestreek

Nieuwbouw van het hoofdkantoor van Rabobank Gouwestreek aan de spoorzone in Gouda. Deze bouw is middels een UAVGC-contract aanbesteed en uitgevoerd. Hiermee is een Breeam Excellent gebouw gerealiseerd. Wij hebben vanaf de initiatief-, de aanbestedings- tot en met de realisatiefase de Rabobank geadviseerd en ondersteund. Werkzaamheden die hierbij zijn uitgevoerd zijn; haalbaarheidsonderzoeken, opstellen van vraagspecificaties, beoordelen van de inschrijver tijdens de dialoogfase. Bovendien heeft Mul BV ontwerpers & adviseurs tijdens de uitvoering de gehele toetsing en acceptatie van de ontwerp- en opleverdocumenten verzorgd.