MENU

Antonius Ziekenhuis

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA
01_1
02_1
03
04_1
01_1
02_1
03
04_1

Mul BV heeft het Antonius Ziekenhuis te Sneek geadviseerd en begeleid op het gebied van Legionella beheersing en deugdelijk drinkwater conform BRL 6010. Met het uitvoeren van de Legionella risico-inventarisatie is de drinkwaterleidinginstallatie 100% nagezien en gecontroleerd. Daarnaast zijn de drinkwaterleidingtekeningen getoetst, geactualiseerd en is een Legionella risicoanalyse met beheersplan opgesteld. Vervolgens heeft Mul BV het ziekenhuis begeleid bij de uitvoering van de technische maatregelen en het implementeren van de beheersmaatregelen. Binnen de organisatie van het ziekenhuis is een workshop georganiseerd om zorg te dragen voor goede implementatie van de beheersmaatregelen en instructie van het personeel. Door middel van een jaarlijkse audit wordt het Legionella beheer getoetst en op projectmatige basis wordt het Legionellabeheersplan up-to-date gehouden.

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA