MENU

Martini Ziekenhuis

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA
previous arrow
next arrow
Slider

Het Martini Ziekenhuis heeft in de afgelopen jaren grote veranderingen doorgemaakt. Na de ingebruikname van het nieuwe gebouw is de functie van de oudbouw drastisch veranderd. De installaties dienden op deze nieuwe functies te worden bijgestuurd. Tegelijkertijd is een deel van de installaties ook aan het einde van haar levenscyclus gekomen. 

 

Mul BV adviseert het Martini Ziekenhuis bij het weer bij elkaar brengen van installaties en gebouwfuncties. Zo wordt het hoofdwaterleidingnet gerenoveerd en is een Masterplan Klimaat ontwikkeld. Doelstelling hiervan is de huidige gebruikers een prettig leefklimaat te bieden met een zo flexibel en uniform mogelijke installatie die de komende jaren weer goed mee kan komen in een ziekenhuis dat voortdurend in ontwikkeling is.

 

Het Martini Ziekenhuis is ook één van de 'early adopters' van het door Mul BV ontwikkelde Digitaal Vastgoed Beheer. 

 

Backbone

Aan de ‘backbone’ van het koelsysteem van het Martini Ziekenhuis waren werkzaamheden nodig. Voor de nieuw te realiseren HAP is er een aansluiting gemaakt op de ‘backbone’. Dit kon alleen als een groot deel van de ‘backbone’ werd afgeschakeld. Dit vormt dan een natuurlijk moment om alle werkzaamheden uit te voeren. Gezien het grote aantal kritische onderdelen die op het koelsysteem zijn aangesloten was de tijd beperkt. Hierom zijn er aaneengesloten dag en nacht werkzaamheden uitgevoerd aan de hand van een risicoanalyse en een strak draaiboek. 

 

Nieuwe poliklinische behandelunit

Om ruimte te maken voor de op handen zijnde verbouwing van de SEH moesten een aantal functies binnen het ziekenhuis verplaatst worden. Verder was er een behoefte aan meer poliklinische behandelfaciliteiten. Medio zomer 2018 is het voormalige slaapcentrum op de derde etage van bouwdeel H verbouwd om drie nieuwe PBU’s te kunnen onderbrengen met bijbehorende ondersteunende ruimten/functies.

 

Mortuarium
Het bestaande mortuarium van het MZH was aan een renovatie toe. In het najaar is het gehele mortuarium inclusief alle installaties volledig gerenoveerd. Dit is gecombineerd met een vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie door een nieuwe installatie die weer aan de huidige (energetische) stand der techniek voldoet.

 

MRI scanner

Wij hebben binnen een supersnelle planning de installatie voorzieningen verzorgd voor de nieuwe MRI-scanner bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. De scanner van maar liefst zes ton, is via een gat in de gevel op zijn plaats gezet. Het Martini Ziekenhuis, dat op het gebied van technologie, kennis en opleiding voorop loopt kan hiermee onder andere zorgen voor kortere wachttijden.

 

CT Scanner

Na de nieuwe MRI werd de nieuwe CT scanner ook officieel in gebruik genomen in het Martini Ziekenhuis. Een complexe ruimte met veel disciplines, daar werken wij met plezier aan mee.

 

Fase 2 SEH(Spoed Eisende Hulp)
In februari 2020 is de 2e fase van de Spoedeisende Hulp (SEH) opgeleverd. De ruimtes die we in deze fase hebben gerealiseerd zijn een Wachtruimte, een Gipskamer, een Buckyruimte, zes behandelruimtes, een Kinderbehandelruimte en een Triageruimte.

 

Met de implementatie van DVB(Digitaal Vastgoed Beheer) hebben we ervoor kunnen zorgen, dat het Legionella beheer en het beheer van de brandwerende doorvoeringen naadloos overgaat in de praktijk.

 

De brandwerende doorvoeringen van de nieuwe situatie zijn door ons ingevoerd op de plattegronden van de nieuwe situatie en geactiveerd in DVB. Deze zijn vervolgens op de werkvloer door Applicom op de passende momenten afgewerkt en gesynchroniseerd met DVB aan de hand van o.a. foto’s. Vanaf het moment dat de afdeling in gebruik wordt genomen is alles actueel.

 

Alle tappunten worden ingevoerd in DVB en hiermee voeren we de Legionella risicoanalyse stapsgewijs uit.  De relevante spoel-, meetpunten en overige beheersmaatregelen worden in DVB ingesteld. Zodra de afdeling in gebruik wordt genomen is het beheersplan klaar voor gebruik. We monitoren vervolgens de meetpunten en het gebruik, na ongeveer een maand wordt de risico-inventarisatie en het beheersplan definitief bijgewerkt.

 

In maart heeft de afdeling van de Spoedeisende Hulp het nieuwe gedeelte in gebruik genomen. Vervolgens start het team met de derde fase welke voor de zomervakantie opgeleverd gaat worden.

 

 

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA