MENU

Martini Ziekenhuis

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA
Slider

Het Martini Ziekenhuis heeft in de afgelopen jaren grote veranderingen doorgemaakt. Na de ingebruikname van het nieuwe gebouw is de functie van de oudbouw drastisch veranderd. De installaties dienden op deze nieuwe functies te worden bijgestuurd. Tegelijkertijd is een deel van de installaties ook aan het einde van haar levenscyclus gekomen. 

 

Mul BV adviseert het Martini Ziekenhuis bij het weer bij elkaar brengen van installaties en gebouwfuncties. Zo wordt het hoofdwaterleidingnet gerenoveerd en is een Masterplan Klimaat ontwikkeld. Doelstelling hiervan is de huidige gebruikers een prettig leefklimaat te bieden met een zo flexibel en uniform mogelijke installatie die de komende jaren weer goed mee kan komen in een ziekenhuis dat voortdurend in ontwikkeling is.

 

Het Martini Ziekenhuis is ook één van de 'early adopters' van het door Mul BV ontwikkelde Digitaal Vastgoed Beheer. In november 2013 is gestart met de implementatie hiervan. 

 

Backbone

Aan de ‘backbone’ van het koelsysteem van het Martini Ziekenhuis waren werkzaamheden nodig. Voor de nieuw te realiseren HAP is er een aansluiting gemaakt op de ‘backbone’. Dit kon alleen als een groot deel van de ‘backbone’ werd afgeschakeld. Dit vormt dan een natuurlijk moment om alle werkzaamheden uit te voeren. Gezien het grote aantal kritische onderdelen die op het koelsysteem zijn aangesloten was de tijd beperkt. Hierom zijn er aaneengesloten dag en nacht werkzaamheden uitgevoerd aan de hand van een risicoanalyse en een strak draaiboek. 

 

Nieuwe poliklinische behandelunit

Om ruimte te maken voor de op handen zijnde verbouwing van de SEH moesten een aantal functies binnen het ziekenhuis verplaatst worden. Verder was er een behoefte aan meer poliklinische behandelfaciliteiten. Medio zomer 2018 is het voormalige slaapcentrum op de derde etage van bouwdeel H verbouwd om drie nieuwe PBU’s te kunnen onderbrengen met bijbehorende ondersteunende ruimten/functies.

 

Mortuarium
Het bestaande mortuarium van het MZH was aan een renovatie toe. In het najaar is het gehele mortuarium inclusief alle installaties volledig gerenoveerd. Dit is gecombineerd met een vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie door een nieuwe installatie die weer aan de huidige (energetische) stand der techniek voldoet.

 

 

 

 

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA