MENU

Martini Ziekenhuis

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA
Slider

Het Martini Ziekenhuis heeft in de afgelopen jaren grote veranderingen doorgemaakt. Na de ingebruikname van het nieuwe gebouw is de functie van de oudbouw drastisch veranderd.
De installaties dienden op deze nieuwe functies te worden bijgestuurd. Tegelijkertijd is een deel van de installaties ook aan het einde van haar levenscyclus gekomen. Mul BV adviseert het Martini Ziekenhuis bij het weer bij elkaar brengen van installaties en gebouwfuncties. Zo wordt het hoofdwaterleidingnet gerenoveerd en is een Masterplan Klimaat ontwikkeld. Doelstelling hiervan is de huidige gebruikers een prettig leefklimaat te bieden met een zo flexibel en uniform mogelijke installatie die de komende jaren weer goed mee kan komen in een ziekenhuis dat voortdurend in ontwikkeling is.

Het Martini Ziekenhuis is ook één van de 'early adopters' van het door Mul BV ontwikkelde Digitaal Vastgoed Beheer. In november 2013 is gestart met de implementatie hiervan. 

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA