MENU

OLVG Oost en West

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA
OLVG Oost milieuthermometer
OLVG-Oost
OLVG west Milieu Platform Zorg
previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

Gebruikmakend van het platform Milieuthermometer hebben wij de CO2 Footprint opgesteld voor OLVG in Amsterdam. Hierdoor heeft OLVG het Gouden certificaat Milieu Platform Zorg behaald.

Vanaf nu moeten alle zorginstellingen in Nederland vanuit de afspraken van het Klimaatakkoord aan de slag voor een eerste concept CO2 reductieplan richting 50% CO2 reductie in 2030 op weg naar klimaatneutraal. Eerder haalde OLVG, locatie Oost al het gouden niveau, nu heeft ook OLVG, locatie West het hoogste niveau binnen.

Voor het behalen van dit niveau is gekeken naar CO2-reductie, duurzaam bouwen, duurzame catering, duurzaam inkopen, afvalscheiding, energiebesparing en schoonmaak. Op al deze punten scoort OLVG hoog.

Door te voldoen aan het gouden niveau voldoet OLVG aan de eisen van het nationale keurmerk Milieukeur. Ook is OLVG medeondertekenaar van de Green Deal Zorg 2.0 en Urgenda's 40-puntenplan. 

Mede vanwege de Milieuthermometer zorg was het nodig om in het OLVG Oost de EPBD Airco keuring uit te voeren. Gezien de omvang van het ziekenhuis hield dit in dat naast alle koelinstallaties alle klimaatinstallaties gekeurd moesten worden. In de zomer van 2018 heeft het OLVG samen met Mul BV en Hamer installaties deze keuringen uitgevoerd met gebruik van de installatie performance scan.

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA