MENU

Pluryn

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA
Slider

Pluryn is een organisatie die zorg en onderdak biedt aan jongeren en volwassenen met een handicap of met een complexe zorgvraag. Dit doet zij op gebied van wonen, werken, leren, en vrije tijd vanuit meer dan 140 vestigingen in Gelderland, Noord Limburg en Noordoost-Brabant. Het overgrote deel van deze locaties is aan te merken als ‘prioritair’ zoals benoemd in het Drinkwaterbesluit. Voor deze locaties heeft Mul BV een risico-inventarisatie en –analyse uitgevoerd en het Legionellabeheersplan opgesteld.

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA