MENU

Stichting VO Haaglanden Segbroek College

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA
voor
Situatie
voor
Situatie

De middelbare school aan de Klaverstraat te Den Haag biedt onderwijs aan circa 1.400 leerlingen. De locatie is deels gebouwd in 1955 en 2000 en bestrijkt een oppervlakte van circa 13.000 m². Om de onderwijskwaliteit en faciliteit te behouden/waarborgen zal de school tijdens gebruik gefaseerd gerenoveerd en verbouwd worden.

In de eerste fase is de verouderde gymzaal gesloopt en is een nieuwe gymzaal gebouwd met omliggende drama-, muzieklokalen en fitnessruimte.

In de vervolg fase zijn de overige leslokalen en ruimten gerenoveerd.

Hierbij zal de aandacht worden gevestigd op energie zuinige installaties, een beter leefcomfort (ventilatie klasse B) en ICT.

In dit bouwproces heeft Mul BV ondersteuning geboden bij:

·         het voorontwerp van de elektrotechnische & werktuigbouwkundige installaties;

·         het definitief ontwerp;

·         het opstellen van het bestek;

·         de uitvoeringsbegeleiding.

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA