MENU

Flevoziekenhuis

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA
Slider

Voor het Flevoziekenhuis heeft Mul BV in het kader van Legionellapreventie een risico-inventarisatie uitgevoerd en vervolgens een Legionellabeheersplan opgesteld. Tevens wordt door Mul BV de jaarlijkse keerkleppencontrole uitgevoerd.

In het kader van de Arbowet heeft Mul BV voor het Flevoziekenhuis alle vluchtplannen verzorgd.

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA