MENU

Ziekenhuis Amstelland

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA
01_3
03_1
Houd het Hoofd Koel 002
Houd Het Hoofd Koel 001_0
01_3
03_1
Houd het Hoofd Koel 002
Houd Het Hoofd Koel 001_0

Ziekenhuis Amstelland is het eerst aangewezen ziekenhuis voor de inwoners van de regio Amstelland en de joodse gemeenschap in Nederland. Het oorspronkelijke ziekenhuis stamt uit de jaren 60 van de vorige eeuw en is sindsdien gestaag uitgebreid en verbouwd.

Energie campagne
Vooral in het afgelopen decennium hebben een aantal grote uitbreidingen plaatsgevonden. In zo’n transitie kunnen de installaties in het gebouw het tempo van de veranderingen niet altijd volledig bijhouden. Tegelijkertijd staat bij Ziekenhuis Amstelland het milieu en energiebesparing hoog in het vaandel.

Mul BV heeft binnen Ziekenhuis Amstelland een integraal energiebesparingstraject opgezet, waarbij het betrekken van de gebruikers van het gebouw één van de voornaamste aspecten was. Tegelijkertijd had het koelsysteem het in de warme zomerperioden soms moeilijk. Een snelle en simpele aanpak was geboden. In samenwerking met een in het ziekenhuis werkzame cartoonist is een postercampagne ontwikkeld, met resultaat. Dit laat zien dat goede oplossingen niet altijd in techniek behoeven te worden gezocht en al helemaal niet altijd kostbaar hoeven te zijn.

Legionellabeheer
Mul BV heeft de Risico inventarisatie uitgevoerd en het Legionellabeheersplan opgesteld en is door het geven van zowel technisch inhoudelijke adviezen als door beleidsmatige adviezen betrokken bij het Legionellabeheer van het ziekenhuis.

Milieucoördinatie
Door middel van detachering van een milieucoördinator heeft Mul BV Ziekenhuis Amstelland ondersteund en is de basis gelegd voor het verkrijgen van het gouden certificaat Milieuthermometer Zorg.

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA