MENU

Ziekenhuis Rivierenland en Barbarapolikliniek

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA
001_0
006
002_0
001_0
006
002_0
In samenwerking met het ziekenhuis zijn de waterzijdige installaties voor drie bouwdelen in kaart gebracht. De hierbij geconstateerde technische gebreken zijn naast de aanleg van waterleidingen op tekening verwerkt en vervolgens aanbesteed en ondergebracht bij een installateur. Naast de technische gebreken zijn er ook maatregelen in opgenomen die het Legionella beheer vereenvoudigen (minimaal aantal spoel- en meetpunten).

Tijdens de uitvoering heeft Mul BV de werkzaamheden van de installateur begeleid en ten slotte opgeleverd.
Het eindresultaat van de installatie is vervolgens verwerkt in een Legionella beheersplan. Hierin zijn de laatste risico`s vastgelegd en ondervangen door passende beheersmaatregelen.
Aansluitend aan dit traject is een vervolg traject gestart voor de overige bouwdelen in het ziekenhuis en de Barbarapolikliniek in Culemborg.

Naar verwachting zullen de herstelwerkzaamheden binnen het ziekenhuis en de Barbarapolikliniek begin 2014 opgeleverd worden. Vervolgens zullen ook voor deze installaties de Legionella beheersplannen aangepast en aangevuld worden, zodat de opdrachtgever een volledig en Legionella veilig beheer heeft.

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA