MENU

Patrick Colla

‘Voor het ontwerpen en maken┬ávan werktuigbouwkundige tekeningen, zet ik mijn ruimtelijk inzicht en kennis van bouwkunde in.’