MENU

Gemeente Zoetermeer

Het project betreft de nieuwbouw van de basisschool Koningin Wilhelminaschool met buitenschoolse opvang. Daarnaast is in het gebouw een bloedbank opgenomen. Het totale project heeft een omvang van circa 1.400 m².