MENU

Staedion

Staedion is een woningcorporatie, die ruim 36.000 woningen verhuurt en 4.000 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en garages in Den Haag. Staedion en Mul BV werken al ruim 5 jaar samen, waarbij de volgende projecten zijn gerealiseerd: Digitaal Vastgoed Beheer In verschillende fasen is het Digitaal Vastgoed Beheer binnen de locaties van Staedion ingezet voor totale ontzorging van het Legionellabeheer. Fase 1: - Uitvoeren van NEN 1006 inspecties (drinkwaterinstallaties) van ca. 70 locaties - Uitvoeren van risicoanalyse en beheersinstructie van ca. 20 locaties - Opstellen van Legionellabeheersplannen voor ca. 20 locaties Fase 2: - Opstellen werkomschrijving - Offerteaanvraag - Offerte beoordeling - Uitvoeringsbegeleiding - Opleveringscontrole Fase 3: - Werkcontrole Verketeling 2013 Bij de vervanging van CV ketels heeft Mul BV de transmissieberekening uitgevoerd, ter controle van het ketelvermogen. Ook het maken van het bestek, de uitvoeringsbegeleiding en controle van de uitvoering, zijn door Mul BV gerealiseerd. Verbouwing verpleeghuis Houthaghe Voor de verbouwing van de begane grond en de eerste verdieping (PG-afdeling) heeft Mul BV de technische omschrijving voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en het tekenwerk verzorgd.