MENU

Gemeente Borculo Woonzorgcentrum

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA
Slider

Het woonzorgcentrum  J.W. Andriessen biedt onderdak aan 41 verzorgingsappartementen en vier woongroepen voor totaal 30 bewoners met dementie. Tevens zijn voorzieningen zoals een kapper en een Grand café opgenomen die ook voor wijkbewoners toegankelijk zijn. In drie losse appartementenblokken van drie verdiepingen zijn in totaal 56 appartementen opgenomen voor zelfstandig wonende ouderen.

Toegepaste technieken

Met douchewater warmteterugwinning kan op eenvoudige wijze restwarmte worden teruggewonnen die anders via de doucheafvoer naar de riolering zou worden afgevoerd.

Snelle afvoer van het hemelwater van bebouwde oppervlakken onderbreekt de natuurlijke waterkringloop en veroorzaakt een dalend grondwaterpeil en afname van grondwaterreserves. Met hemelwaterinfiltratie in de bodem kan de waterbalans worden hersteld.

Aanwezigheidsdetectie is de techniek waarmee kan worden bepaald of personen in een vertrek aanwezig zijn. Besparingen zijn mogelijk tot circa 50% op de verlichtingsenergie.

Led staat voor ‘light emitting diode’. Led-verlichting ontwikkelt zich snel. Led verlichting geeft nieuwe mogelijkheden in accent verlichting, gekleurde verlichting, dynamische verlichting en ontwikkeling van kleinere armaturen. Het zal niet lang meer duren voordat led als algemene ruimteverlichting breed zal worden toegepast.

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA