MENU

Gezondheidscentrum Waterlinie

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA
30-06-2011 Gezondheidscentum te Uithoorn 007
30-06-2011 Gezondheidscentum te Uithoorn 010
30-06-2011 Gezondheidscentum te Uithoorn 011
30-06-2011 Gezondheidscentum te Uithoorn 007
30-06-2011 Gezondheidscentum te Uithoorn 010
30-06-2011 Gezondheidscentum te Uithoorn 011

Het gezondheidscentrum is met circa 3.600 m² één van de grootste gezondheidscentra in Nederland. Het centrum is gerealiseerd in nauwe samenwerking met ziekenhuis Amstelland en de Uithoornse huisartsen. Het centrum biedt onderdak aan een buiten poli en 10 huisartspraktijken. 

Verder zijn in het gebouw onder andere een apotheek, verloskundige zorg, logopedie, fysiotherapie, opticiën, verslavingszorg, GGZ en GGD ondergebracht.

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA