MENU

Gezondheidscentrum Waterlinie

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA
Slider

Het gezondheidscentrum is met circa 3.600 m² één van de grootste gezondheidscentra in Nederland. Het centrum is gerealiseerd in nauwe samenwerking met ziekenhuis Amstelland en de Uithoornse huisartsen. Het centrum biedt onderdak aan een buiten poli en 10 huisartspraktijken. 

Verder zijn in het gebouw onder andere een apotheek, verloskundige zorg, logopedie, fysiotherapie, opticiën, verslavingszorg, GGZ en GGD ondergebracht.

Toegepaste technieken

Een warmtepomp kan energie, op een laag temperatuurniveau, aan de omgeving onttrekken, bijvoorbeeld uit bodem, water of lucht en deze op een hogere temperatuur elders toepassen.

Gasontladingslampen, zoals de veelgebruikte TL-lampen worden altijd via een zogenaamd voorschakelapparaat (VSA) aangesloten. Hoogfrequente elektronische VSA’s leveren energiebesparingen op van circa 25%.

In de zomer gebruikt men koel grondwater om gebouwen te koelen, het opgewarmde water slaat men op in de bodem totdat het in de winter wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen.

Met een daglichtafhankelijke regeling wordt de hoeveelheid kunstlicht afgestemd op de lichtbehoefte, afhankelijk van de hoeveelheid daglicht.

We spreken van lage temperatuurverwarming (LTV) als de aanvoer temperatuur van het verwarmingswater niet hoger is dan 55°C. Warmte afgifte vindt plaats met vloerverwarming, wandverwarming of lage temperatuur radiatoren. LTV maakt het mogelijk duurzame warmte optimaal in te zetten.

Aanwezigheidsdetectie is de techniek waarmee kan worden bepaald of personen in een vertrek aanwezig zijn. Besparingen zijn mogelijk tot circa 50% op de verlichtingsenergie.

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA