MENU

MagentaZorg Verpleeghuis Oudtburgh

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA
Slider

Verpleeghuis Oudtburgh is ontworpen volgens het “organisch bouwen” principe waarbij het welzijn van de bewoner centraal staat. De omvang van het gebouw is maar liefst 14.000 m² dat verwarmd en gekoeld wordt met verschillende duurzame technieken. Het gebouw voorziet woonruimte voor 186 bewoners, waarbij een bruin café, restaurant, stiltecentrum en activiteitenruimte tot hun beschikking staan.

Toegepaste technieken

Een warmtepomp kan energie, op een laag temperatuurniveau, aan de omgeving onttrekken, bijvoorbeeld uit bodem, water of lucht en deze op een hogere temperatuur elders toepassen.

Gasontladingslampen, zoals de veelgebruikte TL-lampen worden altijd via een zogenaamd voorschakelapparaat (VSA) aangesloten. Hoogfrequente elektronische VSA’s leveren energiebesparingen op van circa 25%.

In de zomer gebruikt men koel grondwater om gebouwen te koelen, het opgewarmde water slaat men op in de bodem totdat het in de winter wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen.

Domotica staat voor woonhuisautomatisering. Door domotica zijn ouderen en gehandicapten in staat langer zelfstandig te wonen. Domotica draagt ook bij aan een veiligere woonomgeving, denk hierbij aan het uitschakelen van het fornuis, het verlichten van looppaden, brand- en inbraakalarm en toezicht in de woonkamer.

We spreken van lage temperatuurverwarming (LTV) als de aanvoer temperatuur van het verwarmingswater niet hoger is dan 55°C. Warmte afgifte vindt plaats met vloerverwarming, wandverwarming of lage temperatuur radiatoren. LTV maakt het mogelijk duurzame warmte optimaal in te zetten.

Aanwezigheidsdetectie is de techniek waarmee kan worden bepaald of personen in een vertrek aanwezig zijn. Besparingen zijn mogelijk tot circa 50% op de verlichtingsenergie.

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA