MENU

Ziekenhuis Tjongerschans

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA
Tjongerschans
url
Tjongerschans
url

Ziekenhuis Tjongerschans heeft 238 bedden. In het ziekenhuis zijn ca. 100 medisch specialisten en 1133 medewerkers werkzaam.

In het najaar van 2010 is Mul BV bij ziekenhuis Tjongerschans gestart met het actualiseren van een verouderd milieuzorgsysteem. Dit heeft geresulteerd in een geactualiseerd milieuzorgsysteem (op basis van de ISO 14001) in samenwerking met de betrokken interne afdelingen en externe partijen. Voorbeelden van producten en activiteiten die hieruit zijn voortgekomen:

  • een duidelijke milieubeleidsverklaring
  • een jaarlijks milieujaarverslag, milieuactieplan, audit, milieu-managementreview (Plan-Do-Check-Act)
  • meer toegankelijke informatie en communicatie ten aanzien van de milieuactiviteiten, richting de organisatie en het Bevoegd Gezag

Hierdoor kan het ziekenhuis de geldende omgevingsvergunning milieu op hoofdlijnen behouden. Mede door het milieuzorgsysteem is de afdeling Inkoop gestart met een duurzaam inkoopbeleid en heeft het ziekenhuis de ambitie om invulling te geven aan de Milieuthermometer (Milieu platform Zorgsector).

PROJECT DELEN VIA SOCIAL MEDIA