MENU

Duurzaam goud voor OLVG

Duurzaam in de zorg. Gebruikmakend van het platform Milieuthermometer hebben wij de CO2 Footprint opgesteld voor OLVG in Amsterdam. Wij feliciteren OLVG met het behalen van het Gouden certificaat Milieuplatform Zorg. Komend jaar moeten alle zorginstellingen in Nederland