MENU

Duurzaam goud voor OLVG

Duurzaam in de zorg. Gebruikmakend van het platform Milieuthermometer hebben wij de CO2 Footprint opgesteld voor OLVG in Amsterdam. Wij feliciteren OLVG met het behalen van het Gouden certificaat Milieuplatform Zorg.

Komend jaar moeten alle zorginstellingen in Nederland

vanuit de afspraken van het Klimaatakkoord aan de slag voor een eerste concept CO2 reductieplan richting 50% CO2 reductie in 2030 op weg naar klimaatneutraal. Eerder haalde OLVG, locatie Oost al het gouden niveau, nu heeft ook OLVG, locatie West het hoogste niveau binnen.

Voor het behalen van dit niveau is gekeken naar CO2-reductie, duurzaam bouwen, duurzame catering, duurzaam inkopen, afvalscheiding, energiebesparing en schoonmaak. Op al deze punten scoort OLVG hoog.

CO2-reductie en ‘groene’ actiegroep

Zo is een grote CO2-reductie behaald door te stoppen met het zeer vervuilende narcosegas Desfluraan. Eén flesje van 240 ml Desfluraan geeft net zoveel CO2- uitstoot als 6.800 km met een benzineauto. Hierdoor reduceerde OLVG haar CO2-uitstoot met 88 ton. Dit staat gelijk aan de CO2-uitstoot van 11 huishoudens.

Ook heeft OLVG een heuse actiegroep: OLVGroen. Dit team bestaat uit medewerkers uit alle lagen van OLVG en brengt duurzaamheid door middel van acties onder de aandacht.

Milieukeur

Door te voldoen aan het gouden niveau voldoet OLVG aan de eisen van het nationale keurmerk Milieukeur. Ook is OLVG medeondertekenaar van de Green Deal Zorg 2.0 en Urgenda’s 40-puntenplan.

Wilt u meer informatie over het milieukeurmerk, of wilt u uw zorginstelling verduurzamen. Neem dan vandaag nog contact op met Martijn Ruyg via 0182- 53 88 20 of info@mulbv.nl.

ARTIKEL DELEN VIA SOCIAL MEDIA

Gerelateerde nieuwsberichten