MENU

Technische installaties en voorkomen van verspreiding van het coronavirus.

REHVA (The Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) heeft een leidraad geschreven met aanbevelingen voor het voorkomen/beperken van het verspreiden van het coronavirus via technische installaties (ventilatie-, luchtbehandelings- en sanitaire installaties).

De WHO en RIVM sluiten de overdracht via ventilatie- en luchtbehandelingssystemen uit omdat hiervoor tot op heden geen bewijzen zijn te vinden. De aanbevelingen in het REHVA document hebben dan ook een “better save than sorry” karakter.

Mogelijke overdracht via het rioleringssysteem is recentelijk wel erkent door WHO. Van belang is om een open verbinding met het rioleringssysteem te voorkomen, deze kan ontstaan door droge vloerputten, watersloten en sifons.

De REHVA komt tot de volgende aanbevelingen:

  • controleer vloerputten, watersloten en sifons;
  • ventileer zoveel als mogelijk;
  • pas geen recirculatie toe;
  • zet warmtewielen in luchtbehandelingssystemen uit (of toerental zo laag mogelijk zetten) om onbedoelde recirculatie te voorkomen.

Klik op de link naar het REHVA document.

Heeft u nog vragen over uw technische installaties of heeft u bijvoorbeeld ondersteuning nodig? Neemt u dan contact met ons op via 0182- 53 88 20 of per e-mail info@mulbv.nl.

ARTIKEL DELEN VIA SOCIAL MEDIA

Gerelateerde nieuwsberichten