MENU

Leger des Heils

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg, begeleiding en huisvesting. Het Leger des Heils heeft voor al haar vastgoed (landelijk) gekozen om gebruik te maken van Digitaal Vastgoed Beheer, waarbij de verschillende beheersactiviteiten, die wettelijk verplicht zijn, uitgevoerd en geregistreerd worden. Mul BV ondersteunt het Leger des Heils ten aanzien van Legionella-advies en uitvoering.Mul BV ontwerpers & adviseurs heeft voor de volgende renovaties en nieuwbouwprojecten het werktuigbouwkundig en elektrotechnisch ontwerp gemaakt en daarbij ook de begeleiding tijdens de bouw gevolgd en indien nodig bijgestuurd.  Leger des Heils, Gastenburgh Volledige renovatie van een tweetal gekoppelde grachtenpanden in het hart van Amsterdam, beide gemarkeerd als rijksmonument. Op een unieke locatie midden op de “wallen” van Amsterdam heeft het Leger des Heils een nachtopvang locatie gerealiseerd voor ongeveer 50 personen, welke tevens gebruik kunnen maken van centrale voorzieningen in de vorm van een restaurant e.d. Bij de renovatie zijn zowel bouwkundig als installatietechnische alle aspecten vernieuwd en geüpgraded zodat deze locatie de komende jaren weer volop kan worden ingezet voor de opvang en begeleiding van mensen. Leger des Heils, Trompendaal Totale herinrichting van een bestaand gebouw.  Het bestaande gebouw sloot niet meer aan op gewijzigde doelgroep van huisvesting. […]