MENU

De Willaert Zundert

Het inventariseren en het organiseren van de ontvlechting van de huidige zwakstroominstallaties. Het opzetten en begeleiden van het gehele proces voor het vervangen van de zorgalarmering, intercom- videofooninstallatie en PZI-installatie. De werkzaamheden zijn uitgevoerd terwijl het complex bewoond was. Hierbij hebben wij gewerkt met tijdelijke voorzieningen en faseringen.