MENU

Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis heeft in de afgelopen jaren grote veranderingen doorgemaakt. Na de ingebruikname van het nieuwe gebouw is de functie van de oudbouw drastisch veranderd. De installaties dienden op deze nieuwe functies te worden bijgestuurd. Tegelijkertijd is een deel van de installaties ook aan het einde van haar levenscyclus gekomen.    Mul BV adviseert het Martini Ziekenhuis bij het weer bij elkaar brengen van installaties en gebouwfuncties. Zo wordt het hoofdwaterleidingnet gerenoveerd en is een Masterplan Klimaat ontwikkeld. Doelstelling hiervan is de huidige gebruikers een prettig leefklimaat te bieden met een zo flexibel en uniform mogelijke installatie die de komende jaren weer goed mee kan komen in een ziekenhuis dat voortdurend in ontwikkeling is.   Het Martini Ziekenhuis is ook één van de 'early adopters' van het door Mul BV ontwikkelde Digitaal Vastgoed Beheer.    Backbone Aan de ‘backbone’ van het koelsysteem van het Martini Ziekenhuis waren werkzaamheden nodig. Voor de nieuw te realiseren HAP is er een aansluiting gemaakt op de ‘backbone’. Dit kon alleen als een groot deel van de ‘backbone’ werd afgeschakeld. Dit vormt dan een natuurlijk moment om alle werkzaamheden uit te voeren. Gezien het grote aantal kritische onderdelen die op het koelsysteem zijn aangesloten was de tijd beperkt. Hierom zijn […]