MENU

Leger des Heils

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg, begeleiding en huisvesting. Het Leger des Heils heeft voor al haar vastgoed (landelijk) gekozen om gebruik te maken van Digitaal Vastgoed Beheer, waarbij de verschillende beheersactiviteiten, die wettelijk verplicht zijn, uitgevoerd en geregistreerd worden. Mul BV ondersteunt het Leger des Heils ten aanzien van Legionella-advies en uitvoering.