MENU

Milieubeleid opstellen

Milieuadviseur Emilie BorgonjenDe afgelopen jaren zie ik dat het beleid vanuit Den Haag steeds meer de focus legt op milieu. De wet- en regelgeving is en wordt aangepast, zodat wij als mens en samenleving minder impact hebben op het milieu. Het nieuwe rijden waarmee we minder CO2 gaan uitstoten is hiervan een goed voorbeeld.

Collectieve afspraken
In deze ontwikkeling zie ik dat ook de regelgeving voor onze klanten aangescherpt wordt.

Er is steeds meer ontwikkeling te zien op het gebied van collectieve afspraken (convenanten). De Green Deal is hiervan een mooi voorbeeld. Dit heeft wel als gevolg dat de verwachting vanuit de overheid en lokale overheden toeneemt, ten aanzien van het zelf organiseren van een goed milieubeleid binnen organisaties.

Verder constateer ik dat veel organisaties graag met duurzame bedrijfsvoering aan de slag willen of zelfs al begonnen zijn, maar dat hierbij soms de kennis om het milieubeleid op een gestructureerde manier op te zetten niet voldoende is.

Beleidsondersteuning                                                                                            Als milieuadviseur bij Mul BV ontwerpers & adviseurs ondersteun ik inmiddels al verschillende organisaties bij het opzetten van milieubeleid en zie dat hierdoor veel stappen worden gezet. Het contact met bevoegd gezag is hierdoor vaak heel plezierig, wat zijn weerspiegeling heeft op nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten.

Milieubeleid
Vaak merk ik dat milieu en milieubeleid nog steeds wordt ervaren als abstract of zelfs een “geitenwollen sokken gevoel” oproept, maar niets is minder waar. Eigenlijk is het heel eenvoudig uit te leggen. Met milieu bedoelen wij alle activiteiten waar uw organisatie invloed uitoefent op haar omgeving. Denk hierbij aan energieverbruik, waterverbruik, afvalstoffen, vervoerbewegingen, maar ook de opslag van gevaarlijke stoffen.

Milieumanagementsystemen
Door het vastleggen van bovenstaande milieuaspecten in een beleidsplan of managementsysteem is het relatief eenvoudig om hiermee kosten te Milieubeleidbesparen. Op de korte maar ook zeker de lange termijn. Er zijn op dit moment mooie milieumanagementsystemen beschikbaar zoals de Milieuthermometer Zorg. Hiermee kunt u als organisatie zien hoe uw organisatie op dit gebied scoort ten aanzien van collega organisaties.

Advies
Wilt u invulling geven aan uw milieubeleid of heeft u inhoudelijk vragen over milieuaspecten? Neem dan contact op met mij, ik sta u met veel enthousiasme te woord.

Met vriendelijke groet,
Emilie Borgonjen

ARTIKEL DELEN VIA SOCIAL MEDIA

Gerelateerde nieuwsberichten