MENU

Nieuwe subsidieregeling voor bestaand zorgvastgoed

De nieuwe subsidieregeling heet Energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen 2018 (Subsidieregeling_EDZ_2018_-_definitief_T2hVS7y_tQvH70D).

Er komen verschillende maatregelen in aanmerking voor subsidie, in hoofdlijnen gaat het om:

  • LED-Verlichting (buiten- en binnenverlichting)
  • Ventilatie en verwarming (warmteterugwinning maar ook warmtepomp)
  • Tapwater (warmtepompboiler en warmteterugwinning uit douchewater)

  • Isolatie van wand, vloer of dak
  • Vervanging glas (inclusief kozijnaanpassing)
  • Duurzame energieopwekking (zonnecollectorsysteem, zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking en biomassaketel)
  • Het verkrijgen van een Keurmerk (bijvoorbeeld Milieuthermometer Zorg, BREEAM en GPR)

In de subsidieregeling zijn subsidiabele maatregelen opgenomen in een maatregelenlijst.

Haast geboden bij aanvraag

In de eerste plaats de aanvraagtermijn voor de subsidieregeling is kort. Aanvragen kunnen daarom worden ingediend vanaf 16 juli 2018 tot en met 31 augustus 2018. Verder worden de aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden

Om vervolgens in aanmerking te komen voor deze subsidie moet daartoe aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • er moet een offerte zijn met een datum niet ouder dan 1 maart 2018;
  • de subsidiabele maatregelen moeten voor 1 januari 2019 zijn uitgevoerd en betaald.

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 15% van de totale kosten van de subsidiabele maatregelen. Maar het maximale subsidiabele bedrag is € 100.000,- per zorginstelling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joes van Asten op telefoonnummer 0182-53 88 20.

ARTIKEL DELEN VIA SOCIAL MEDIA

Gerelateerde nieuwsberichten