MENU

Grootste verschillen aangepaste norm legionelladetectie en watermonsters

Legionellapreventie, de norm NEN-EN-ISO 11731
Wist u dat wanneer u per dag gemiddeld meer dan 100 m3 drinkwater verbruikt hier ook een wettelijk meetprogramma voor monsternamen aan verbonden zit? Dit geldt ook wanneer het drinkwater een behandeling ondergaat zoals ontharding of een alternatieve techniek ten behoeve van legionellapreventie, zoals koper-zilver ionisatie. Voor prioritaire instelling is dit een verplichting en voor zorgplicht locaties is het zeer aan te raden. Mul BV ontwerpers & adviseurs kan u begeleiden bij het opstellen van een Legionella risico-inventarisatie en ondersteunen bij het uitvoeren van controles.

Wijziging van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731

Op 1 januari 2019 heeft er een wijziging plaatsgevonden van de norm NEN 6265 naar de nieuwe norm, de NEN-EN-ISO 11731. Hiermee is een internationale norm voor Legionella detectie vastgesteld. Het doel van de wijziging is meer standaardisatie over de manier waarop de telling van legionellabacterie in water moet worden uitgevoerd.

Legionella monster wordt gefilterd op een membraan.

Grootste verschillen
René, één van onze drinkwateradviseurs legde onlangs een werkbezoek af bij Het Waterlaboratorium. Mul BV ontwerpers & adviseurs heeft al jarenlang een samenwerkingsverband met Het Waterlaboratorium*. Wat zijn de grootste verschillen ten opzichte van de nieuwe norm? René stelde hierover een aantal vragen aan Marco (accountmanager) en Alaric (laborant) bij Het Waterlaboratorium.

Waarom wordt er nu een groter watervolume(500 ml) genomen i.p.v. 250 ml bij een watermonster?

Met de nieuwe norm is er een extra behandeling toegevoegd. De verwerking van watermonsters gaat als volgt. Eerst wordt het water over een membraanfilter geleid. Vervolgens volgt er een voorbehandeling waarbij bacteriën worden losgetrild van het filter, het restant spatelt de laborant over de voedingsbodems in petrischaaltjes. Door hittebehandeling gaat onder andere legionella groeien in een stoof.  Er zitten ook andere bacteriën tussen. Deze groeien uiteraard mee, dit noem je stoorflora of bijgroei.

stoorflora

Bijgroei of stoorflora op de voedingsbodem.

Met de aanpassing in de norm is hier een zuurbehandeling aan toegevoegd. De laborant voorziet naast de standaard voedingsbodems vijf extra bodems(petrischaaltjes) met een zuur concentraat. Deze zuurbehandeling zorgt ervoor dat stoorflora wordt geremd en hierdoor is het resultaat nauwkeuriger af te lezen. Na een aantal dagen vormen de legionellabacteriën zichtbare koloniën welke geteld kunnen worden met behulp van de MALDI-TOF. Vanzelfsprekend is voor het inzetten van deze extra platen een groter watervolume nodig.

Aanzuren in een buis.

Onder de oude norm diende elk legionellamonster binnen 24 uur te worden ingezet. Wij zien dat het tijdspad waarbinnen een monster moet worden ingezet is verlengd van 24 naar 48 uur. Heeft dit effect op de wateranalyse?

Wij streven er nog steeds naar om de monsters binnen 24 uur in te zetten, maar als dit uitloopt tot 48 uur en de monsters op de juiste wijze worden gekoeld, heeft dit geen nadelig effect.

Een tussentijdse beoordeling in de stoof is vereist. Na hoeveel dagen doen jullie dit en waarom?

De laborant is verplicht om een tussentijdse beoordeling uit te voeren binnen twee tot vijf dagen. Het doel van deze extra beoordeling is om vast te stellen of er op de plaat stoorflora worden geconstateerd. Deze bijgroei zorgt ervoor dat de nauwkeurigheid van de telling afneemt.

Los van Legionella, zien wij dat de NEN 6603 norm voor microbiologische telling is er geen wijziging in het watervolume van de watermonsters. Waarom is dit niet aangepast?

Voor de analyse van microbiologische monster geldt een andere ongewijzigde meetmethode hiervoor is groter volume niet nodig.

Op basis van de oude en de nieuwe norm kunnen wij concluderen dat de nieuwe norm effectiever is omdat er een nauwkeuriger resultaat is af te lezen. Door het grotere watervolume is kans dat Legionella aangetroffen wordt in het monster vanzelfsprekend ook groter.

Uitspatelen op de voedingsbodems.

Dit kan ik de praktijk betekenen dat er verschil kan zitten in de resultaten van 2018 ten aanzien van 2019. Er kan een stijging zijn in het aantal overschrijdingen die worden geconstateerd met de nieuwe norm.

Wilt u meer weten over legionellapreventie en watermonsters. Neem dan contact op met Mul BV Ontwerpers & Adviseurs via 0182 53 88 20, onze drinkwateradviseurs staan u graag te woord.

* Het Waterlaboratorium
In Haarlem zit Het Waterlaboratorium, één van de grootste waterlaboratoria van Nederland en zij verwerkt de watermonsters die wij bij onze klanten nemen. Het Waterlaboratorium is geen commerciële- maar een onderzoeksinstelling en ze beschikken over de nieuwste apparatuur zoals de MALDI-TOF voor snelle identificatie van micro-organismen.

De koloniën worden aangebracht op de doelplaat voor het uitlezen in de MALDI-TOF. Hiermee wordt aangetoond of er daadwerkelijk sprake is van Legionella.

Hun voornaamste taak is de controle van drinkwaterkwaliteit. Het Waterlaboratorium bewaakt de drinkwaterkwaliteit van waterbedrijven Dunea, Waternet en PWN.

Het IJsselmeer, de Rijn en de Maas zijn belangrijke bronnen voor diverse drinkwater-bedrijven. Het Waterlaboratorium heeft jarenlange ervaring met het onderzoeken van deze bronnen. Bij de bewaking van de bronnen maken ze gebruik van biologische en chemische alarmeringssystemen. Hierover zijn bijvoorbeeld tot en met Zwitserland nauwe samenwerkingen met andere drinkwaterbedrijven.

ARTIKEL DELEN VIA SOCIAL MEDIA

Gerelateerde nieuwsberichten

Vandaag is het #bluemonday de meest deprimerende dag van het jaar. Misschien tijd voor een nieuwe job?! Word jij onze nieuwe projectmedewerker Legionella Beheer? Lees hier meer: mulbv.nl/vacatures/ #werkenbijmulbv #job #Hiring pic.twitter.com/fI2DUmNjOa

Ongeveer 2 dagen geleden op Mul BV's Twitter via Twitter Web App