MENU

NEN EN ISO 11731: Grootste verschillen aangepaste norm legionelladetectie en watermonsters

Legionellapreventie, de norm NEN-EN-ISO 11731

Wist u dat wanneer u per dag gemiddeld meer dan 100 m3 drinkwater verbruikt hier ook een wettelijk meetprogramma voor monsternamen(watermonsters) aan vast zit? Dit geldt ook wanneer het drinkwater een behandeling ondergaat zoals ontharden of bijvoorbeeld een alternatieve techniek ten behoeve van legionellapreventie, zoals koper-zilver ionisatie. Voor een prioritaire instelling is dit verplicht en voor zorgplichtlocaties is het op zijn minst ten zeerste aan te raden. Mul BV ontwerpers & adviseurs kan je begeleiden bij het opstellen van een Legionella risicoinventarisatie en ondersteunen bij het uitvoeren van dergelijke controles.

Van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731

Op 1 januari 2019 is de norm NEN 6265 vervangen door de nieuwe norm, de NEN-EN-ISO 11731. Hiermee is een internationale norm voor Legionella detectie vastgesteld. Het doel hiervan is standaardisatie over de manier waarop de telling van legionellabacterie in water wordt uitgevoerd. Bij een overschrijding van de vastgestelde norm legionellabacteriën treffen wij meer dan de toegestane hoeveelheid legionellabacteriën aan in een watermonster.

Legionella monster loopt over een filter op een membraan.

Grootste verschillen

René, één van onze drinkwateradviseurs legt een werkbezoek af bij Het Waterlaboratorium. Mul BV ontwerpers & adviseurs heeft al jarenlang een samenwerkingsverband met Het Waterlaboratorium*. Wat zijn de grootste verschillen ten opzichte van de nieuwe norm? René stelt hierover een aantal vragen aan Marco (accountmanager) en Alaric (laborant) bij Het Waterlaboratorium.

Waarom nemen wij nu een groter watervolume(500 ml) mee in plaats van 250 ml bij een watermonster?

Met de nieuwe norm komt er een extra stap bij in het proces. Het verwerken van watermonsters gaat als volgt. Als eerst loopt het water van het monster over een membraanfilter. Vervolgens worden de bacteriën losgetrild van het membraanfilter, het restant spatelt de laborant over de voedingsbodems in petrischaaltjes. Door middel van een hittebehandeling gaat onder andere Legionella groeien op de petrischaaltjes in een stoof.  Er zitten ook andere bacteriën tussen. Deze groeien vanzelf mee, dit noem je stoorflora of bijgroei.

stoorflora

Bijgroei of stoorflora op de voedingsbodem.

Stoorflora remmen

Met het aanpassen van de norm komt er een zuurbehandeling bij. De laborant voorziet naast de standaard voedingsbodems vijf extra bodems(petrischaaltjes) met een zuur concentraat. Deze zuurbehandeling remt stoorflora en hierdoor is het resultaat nauwkeuriger af te lezen. Na een aantal dagen vormen de legionellabacteriën zichtbare koloniën welke telbaar zijn met behulp van de MALDI-TOF. Vanzelfsprekend is voor het inzetten van deze extra platen een groter watervolume nodig.

Aanzuren in een buis.

Onder de oude norm diende elk legionellamonster binnen 24 uur te worden ingezet. Wij zien dat het tijdspad waarbinnen een monster moet worden ingezet is verlengd van 24 naar 48 uur. Heeft dit effect op de wateranalyse?

Wij streven er alles bij elkaar nog steeds naar om de monsters binnen 24 uur in te zetten, maar als dit uitloopt tot 48 uur en de monsters op de juiste wijze worden gekoeld, heeft dit geen nadelig effect.

Een tussentijds beoordelen in de stoof is vereist, maar na hoeveel dagen doen jullie dit en waarom?

De laborant beoordeelt tussentijds te weten binnen twee tot vijf dagen de petrischaaltjes in de stoof, dit is verplicht. Het doel van deze extra beoordeling is om vast te stellen of er op de plaat stoorflora zichtbaar is. Deze bijgroei zorgt ervoor dat de nauwkeurigheid van de telling afneemt.

Los van Legionella, zien wij dat de NEN 6603 norm voor microbiologische telling is er geen wijziging in het watervolume van de watermonsters. Hoe komt dat?

Voor de analyse van microbiologische monster geldt een andere ongewijzigde meetmethode hiervoor is groter volume niet nodig.

Effectiviteit

Op basis van de oude en de nieuwe norm kunnen wij concluderen dat de nieuwe norm effectiever is doordat er een nauwkeuriger resultaat is af te lezen. Door het grotere watervolume is kans dat wij Legionella aantreffen in het monster vanzelfsprekend ook groter.

Uitspatelen op de voedingsbodems.

Dit kan ik de praktijk betekenen dat er hierdoor verschil kan zitten in de resultaten van 2018 ten aanzien van 2019. Er kan bijvoorbeeld een stijging zijn in het aantal overschrijdingen met de nieuwe norm.

Wil je meer weten over legionellapreventie en watermonsters? Neem dan contact op met Mul BV Ontwerpers & Adviseurs via 0182 53 88 20, onze drinkwateradviseurs staan je graag te woord.

Het Waterlaboratorium

In Haarlem zit Het Waterlaboratorium, één van de grootste waterlaboratoria van Nederland en zij verwerken de watermonsters die wij bij onze klanten nemen. Het Waterlaboratorium is geen commerciële- maar een onderzoeksinstelling en ze beschikken alles bij elkaar over de nieuwste apparatuur zoals de MALDI-TOF voor snelle identificatie van micro-organismen.

De koloniën worden aangebracht op de doelplaat voor het uitlezen in de MALDI-TOF. Hiermee wordt aangetoond of er daadwerkelijk sprake is van Legionella.

Hun voornaamste taak is de controle van drinkwaterkwaliteit. Het Waterlaboratorium bewaakt de drinkwaterkwaliteit van waterbedrijven zoals Dunea, Waternet en PWN.

Waterbronnen

Het IJsselmeer, de Rijn en de Maas zijn belangrijke bronnen voor diverse drinkwater-bedrijven. Het Waterlaboratorium heeft jarenlange ervaring met het onderzoeken van deze bronnen. Bij het bewaken van de bronnen gebruiken ze niet alleen biologische maar ook chemische alarmeringssystemen. Ter toelichting hierover zijn bijvoorbeeld tot en met Zwitserland nauwe samenwerkingsverbanden met andere drinkwaterbedrijven.

Wil je naar aanleiding van dit interview meer weten over legionellapreventie binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met ons legionellateam via legionella@mulbv.nl.

ARTIKEL DELEN VIA SOCIAL MEDIA

Gerelateerde nieuwsberichten